UP

Hướng dẫn từ Z tới A bằng video

Hướng dẫn triển khai hệ thống

ZaPOS - Phiên bản dành cho windows được thiết kết và xây dựng phục vụ cho công việc bán hàng, quản lý trở nên thuận tiện hơn. Bạn có thể cài đặt vào tất cả các máy tính mà bạn có để cùng bán hàng và quản lý, mọi dữ liệu sẽ được động bộ theo thời gian thực giữa các máy cũng như các thiết bị di động khi làm việc.

Cài đặt máy tính Cài đặt điện thoại Cài đặt máy in Cài đặt in bếp Cài đặt tài khoản Cài đặt khác ...

Hướng dẫn bán hàng bằng ZaPOS

ZaPOS - Phần mềm quản lý bán hàng áp dụng công nghệ mới nhất được rất nhiều đơn vị sử dụng. Đơn giản, dễ dùng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với rất nhiều ngành hàng khác nhau.

Tải cho iOS »

Hướng dẫn quản lý kho hàng bằng ZaPOS

ZaPOS - Phần mềm quản lý bán hàng áp dụng công nghệ mới nhất được rất nhiều đơn vị sử dụng. Đơn giản, dễ dùng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với rất nhiều ngành hàng khác nhau.

Tải cho Android »